Køge FC

Køge FC

Køge FC er en lille lokal fodboldklub.

Foreningens formål er, at fremme fodbold i Køge Kommune med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Vi holder til ved banerne på Ravnsborg hver mandag og onsdag. Hvis du skulle have lyst til at starte til fodbold hos os, så mød blot op og få en snak med træneren på det hold du gerne vil starte på. Du kan også kontakte vores trænere på mail eller telefon.

Det skal frem for alt være sjovt at spille fodbold.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. juni 2021 kl. 17 med efterfølgende fodboldkamp og sommerfest


Generalforsamlingen vil finde sted ved klubhuset, Ravnsborg Stadion.


1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen lægger op til fastholdelse af nuværende kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har følgende ændring til vedtægterne: Punkt 10 ændres til:

”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamling kan afholdes ved fysisk fremmøde eller online. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på spillestedet og eller ved annoncering i klubblad/på klubbens hjemmeside. 


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.”

8. Valg af formand (lige år) – Sanne Petersen er ikke på valg

9. Valg af kasserer (ulige år), Lærke Johanne Thøgersen ønsker at genopstille.

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg).

11. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, vi har brug for flere hænder til at bestyrelsesarbejdet.

12. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt.


Af hensyn til forberedelse (mad og drikke 50 kr for ikke medlemmer sker på MobilePay 53179) til den efterfølgende sommerfest bedes I svarer om I deltager og hvor mange senest 11. juni til kasserer.koegefc@gmail.com. Husk at skrive hvor mange I kommer.


MVH bestyrelsen

Sanne, Theis, Jakob og Lærke

Salomon støvler
Salomon støvler er gode at gå i

Skal du ud og vandre, så hop i et par Salomon støvler og bliv fri for vabler og irriterede fødder, uanset hvor langt du går.Blackjack
Blackjack som du ønsker

Spil blackjack og gør det online som de fleste andre. Det er sjovt, populært og let at gå til. Spil ansvarligt.Adidas Ultra Boost
Få den fantastiske Adidas Ultra Boost

Ved du godt, hvor god Adidas Ultra Boost? Formentlig ikke, men her kan du blive klogere på, hvad det er, der gør den så verdenskendt. Læs anmeldelsen.