Referat af ekstraordinær generalforsamling den 29. september 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 29. september 2021

Ekstraordinær generalforsamling 

Onsdag den 29. september 2021 kl. 18 i klubhuset


Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt med fire ugers varsel

 

1. Valg af dirigent: Alle 

2. Valg af referent og stemmetællere: Lærke 

3. Valg af formand: Jakob Ramskov (Oldboys) 

4. Valg af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer: 

Nye medlemmer: 

Casper Sørensen (oldboys)

Kenneth Bach (oldboys)

Mathias Herhold (oldboys) 


Fortsætter:

Christian Steinvig (senior)

Mads Larsen (senior)

Lærke Thøgersen (forælder til barn på U12)

Sanne Petersen (forælder til barn på U12)


Theis Kristiansen, Christian Haslund og Louise Koust træder ud af bestyrelsen. 


5. Eventuelt: Ny formand fremlagde sin og den nye bestyrelses vision for klubben: - Sponsorater - Medlemmer - nye og bestående - Klublokalet - Træning. 

Formanden indkalder bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.