Ansvars- og opgavefordeling

Ansvars- og opgavefordeling


Ind- og udmeldelse Sanne Bagge Petersen
Kontingent Sanne Bagge Petersen
Regnskab Bettina Aagaard
Baneansvarlig - udendørs Jakob Damgaard
Baneansvarlig - indendørs Sanne Bagge Petersen
Booking af omklædning Sanne Bagge Petersen
Børneattester Sanne Bagge Petersen
Nøgler Jakob Damgaard
Kluboffice (spillercertifikat mm.) Sanne Bagge Petersen
Holdsport og hjemmeside Sanne Bagge Petersen