Referat af generalforsamling den 11. maj 2023

Referat af generalforsamling den 11. maj 2023

Generalforsamlingen fandt sted i klubhuset ved Ravnsborghallen

 • 1.Valg af dirigent:

Casper Sørensen blev valgt

 • 2.Valg af referent og stemmetællere:

Casper Sørensen blev valgt


 • 3.Bestyrelsens beregning for det forløbne år:

 

Formand Jakob Ramskov aflagde beretningen for det seneste år.

Vi har desværre været nødt til at ekskludere et bestyrelsesmedlem og lukke et seniorhold grundet manglende kontingentbetalinger og uacceptabel brug af klubhus og øvrige faciliteter.

Der henstilles til at vi passer bedre på vores klubhus og generelt bliver bedre til at gøre rent og holde orden.

Holdlederne opfordres til at være bedre til at være på forkant med at skaffe dommere og spillere til vores kampe, så vi undgår bøder og gebyrer til DBU.


 • 4.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

Godkendt


 • 5.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse:

 

Godkendt.


 • 6.Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget.


 • 7.Behandling af indkomne forslag.

 

Der var ingen indkomne forslag.


 • 8.Valg af kasserer (ulige år)

Casper Sørensen blev genvalgt.


 • 9.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg.

Anders Persson har desværre ønsket at trække sig fra bestyrelsen og modtager ikke genvalg.

Eren Yildirim har bestyrelsen valgt at opsige samarbejdet med.


 • 10.Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsen foreslog følgende:

 

Daniel Dietz Hansen – blev valgt

 

Frederik Mads Nyberg Frederiksen – blev valgt


 • 11.Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

Bestyrelsen foreslog følgende:

 

Josua Ekberg Ravnholdt – blev valgt • 12.Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Bestyrelsen foreslog følgende:

 

Christian Federspiel – blev valgt • 13.Eventuelt

 

Bestyrelsen afsøger muligheder for at lave en oprydning og facelift på vores klubhus.

 

Bestyrelsen indgår i dialog med Køge Festuge, om vi kan stille frivillige til rådighed for at genere penge til klubben, som kan bruges til sociale arrangementer m.m.Underskrevet af dirigent

 

 

____________________________

Casper Sørensen