Om klubben

Om klubben

Køge FC – en klub for ALLE

Køge FC blev stiftet i 2007 fordi man ønskede en klub med fokus på, at fodbold skal være sjovt og være for alle, uanset hvilket niveau man spiller på. Endvidere ønskede man en klub der blev drevet i tæt samarbejde med forældrene og spillerne, så der var mulighed for større medbestemmelse.

Køge FC er en fodboldklub der favner bredt. Vi er en breddeklub med plads til ALLE. Vores medlemmer er piger og drenge i alle aldersgrupper, og vores yngste medlemmer er pt. fra 2012.

I Køge FC lægger vi vægt på at det skal være sjovt at gå til fodbold, uanset hvilke evner man har til at spille fodbold. Endvidere lægger vi vægt på, at alle medlemmer behandles ens uanset alder og uanset hvilket niveau man spiller på.

Tilbuddene til medlemmerne er således det samme, uanset om man spiller på de yngste eller ældste hold og uanset hvilken række man spiller i. Det samme gør sig gældende ift. klubbens prioriteringer. Klubben ønsker herudover at tilbyde klubbens medlemmer udfordringer, der svarer til det enkelte holds niveau.


Køge FC – vores værdigrundlag

Da klubben blev stiftet i 2007 blev der samtidig fastlagt et værdigrundlag, som vi i dag fortsat lever efter:

 • Kammeratskab og sammenhold fremmes ved fælles gode oplevelser
 • Humør og glæde ved at deltage skal præge alle klubbens aktiviteter
 • Initiativ og udvikling skal skabe muligheder for alle – uanset niveau
 • Fællesskab og det sociale samvær skal være drivkraften
 • Ordentlighed, respekt og god opførsel skal være klubbens kendetegn

Værdigrundlag søges opnået ved:

 • at der er respekt for den enkeltes evner og kunne.
 • at trænere/ledere motiverer og skaber glæde og lyst til fodboldspillet på alle niveauer.
 • at alle er ligeværdige uanset evner. Ingen er vigtigere end andre, og ingen er over klubben.
 • at udvikle klubånden ved at styrke tilhørsforholdet til klubben.
 • at udvikle kontakter til andre klubber.
 • at vise hinanden tillid og være ærlige overfor hinanden.
 • at vise respekt og fair play overfor dommere og modstandere.
 • at skabe gode sportslige vilkår for alle spillere.
 • at tilbyde uddannelse og udfoldelsesmuligheder for trænere og ledere.
 • at sponsores og forældres tilhørsforhold til klubben fremmes.
 • at styrke kommunikation og information i klubben.
 • at vise respekt og ansvarlighed overfor klubbens materialer, bygninger og omgivelser.
 • at dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay altid skal fremmes.


Køge FC – og menneskerne bag Køge FC består i dag af en bestyrelse, der pt. har 5 personer. Du kan se mere om dem under menupunktet bestyrelsen. Endvidere er der vores trænere, som gør en stor indsats for klubben og dens medlemmer. Du kan se mere om trænerne under menupunktet TRÆNERE. Derudover er der forældre der hjælper frivilligt og som også gør en stor indsats for klubben. Vil du se mere om de enkelte hold kan du se det under menupunktet Holdoversigt.