Referat af ektraordinær generalforsamling den 2. oktober 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 2019

Tilstede: Bettina Aagaard, Jakob Damgaard Møller, Lærke Johanne Thøgersen, Jacob Brandt

Fraværende fra bestyrelsen: Sanne Bagge Petersen

Ekstraordinær generalforsamling er indkaldt med fire ugers varsel.

1.      Valg af dirigent: Jacob

2.      Valg af referent og stemmetæller: Lærke

3.      Valg af ny kasserer: Lærke. Det blev aftalt at Bettina vil bistå Lærke med kasserer-posten i overdragelsesperioden.

 4.      Dirigenten Jacob takkede for god ro og orden, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet.