Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

For tilmelding så se under det enkelte hold under Holdoversigt.

Udmeldelse

Skriv en mail til formand.koegefc@gmail.com hvis du ønsker at melde dig ud af klubben.